Εμπεριστατωμένη Γνώμη του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων αναφορικά με τις οφειλές Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου προς το Κράτος. – 9/7/2007

2021-03-22T22:11:40+02:00March 22nd, 2021|Εμπεριστατωμένη Γνώμη|